Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Κλειστού ΤΕΙ Ηρακλείου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
Πανοραμική άποψη της εικόνας που θα έχει το νέο Κλειστό του ΤΕΙ. Τα ξεχωριστά κτίρια είναι κάτω αριστερά η αίθουσα συνεδρίων και δεξιά το εστιατόριο.
Έτσι θα φαίνεται το γήπεδο από την κορυφή της μεγάλης εξέδρας
Αποψη του μελλοντικού γηπέδου - δεξιά η μεγάλη και αριστερά η μικρή εξέδρα
Η αίθουσα συνεδρίων, μέρος του συγκροτήματος του κλειστού