Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες του κλειστού που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του και παρουσιάζουν την πορεία κατασκευής του έργου.
Η κατάσταση του Κλειστού ΤΕΙ Ηρακλείου τον Νοέμβριο του 2003
Η κατάσταση του Κλειστού ΤΕΙ Ηρακλείου τον Μάιο του 2002
Το κλειστό από την κορυφή της μικρής εξέδρας (Νοέμβριος 2003)
Το γήπεδο από την κορυφή της μικρής δυτικής εξέδρας. Φαίνονται ακόμη η μεταλλική οροφή της αίθουσας συνεδρίων και αριστερά ο χώρος του εστιατορίου (Μάιος 2002)
Αποψη της μεγάλης ανατολικής εξέδρας του νέου γηπέδου (Μάιος 2002)
Το κλειστό από την κορυφή της μεγάλης εξέδρας (Μάιος 2002)
Δεξιά η μεγάλη και αριστερά η μικρή εξέδρα (Μάιος 2002)