Παρακάτω ακολουθούν σχέδια του Παμπελοποννησιακού Σταδίου που πιο παλιά υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
.
Αυτή θα είναι η εικόνα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου το 2004
Έτσι θα φαίνεται το στάδιο από τα δυτικά