Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες του Πανθεσσαλικού Σταδίου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του και παρουσιάζουν την πορεία κατασκευής του έργου.
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από εικοσιτέσσερεις μήνες εργασιών
(Μάρτιος 2004)
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από εικοσιένα μήνες εργασιών
(Δεκέμβριος 2003)
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από δεκαεπτά μήνες εργασιών
(Σεπτέμβριος 2003)
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από δέκα μήνες εργασιών
(Φεβρουάριος 2003)
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από έξι μήνες εργασιών
(Οκτώβριος 2002)
Η περιοχή κατασκευής του γηπέδου πριν την έναρξη των εργασιών
(Δεκέμβριος 2001)
Το Πανθεσσαλικό Στάδιο από τα νοτιο-δυτικά (Μάρτιος 2004)
Η δυτική διώροφη εξέδρα (Μάρτιος 2004)
Αποψη του σταδίου από τα νοτιο-δυτικά, πάνω από τη γέφυρα πρόσβασης (Μάρτιος 2004)
Το Πανθεσσαλικό Στάδιο από τη νότια κερκίδα (Δεκέμβριος 2003)
Αποψη του σταδίου από τα νοτιο-δυτικά, πάνω από τη γέφυρα πρόσβασης (Δεκέμβριος 2003)
Αποψη του Πανθεσσαλικού (Σεπτέμβριος 2003)
Αποψη του Πανθεσσαλικού (Σεπτέμβριος 2003)
Κάτω από τις κερκίδες του σταδίου (Φεβρουάριος 2003)
Αποψη του Πανθεσσαλικού από τη δυτική πλευρά των εξεδρών (Φεβρουάριος 2003)
Η βόρεια πλευρά του Πανθεσσαλικού, όπου έχει αρχίσει η κατασκευή των εξεδρών (Οκτώβριος 2002)
Το παλιό στάδιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, στη θέση του οποίου θα κτιστεί το Πανθεσσαλικό (Δεκέμβριος 2001)