Φωτογραφίες του Παγκρητίου Σταδίου που παλαιότερα υπήρχαν στη
σελίδα του και παρουσιάζουν την πορεία κατασκευής του έργου
.
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από έντεκα μήνες εργασιών
(Οκτώβριος 2002)
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από οκτώ μήνες εργασιών
(Ιούλιος 2002)
Η κατάσταση του γηπέδου μετά από έξι μήνες εργασιών
(Μάιος 2002)
Η κατάσταση του γηπέδου πριν την έναρξη των τελευταίων έργων
(Αύγουστος 2001)
.
Αεροφωτογραφία του Παγκρητίου Σταδίου (Οκτώβριος 2002)
Αεροφωτογραφία του Παγκρητίου Σταδίου (Οκτώβριος 2002)
Η δυτική πλευρά των εξέδρών του Παγκρητίου (Οκτώβριος 2002)
Αποψη του εργοταξίου από τη νότια εξέδρα. Το βόρειο πέταλο είναι το τελευταίο κομμάτι που δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί (Οκτώβριος 2002)
H ανατολική πλευρά των εξεδρών (Οκτώβριος 2002)
Έξω από το στάδιο φαίνονται και οι πυλώνες που θα στηρίξουν το ένα από τα δύο σκέπαστρα (Οκτώβριος 2002)
Αποψη του εργοταξίου από τη δυτική εξέδρα (Ιούλιος 2002)
Γενική άποψη του εργοταξίου από τη δυτική εξέδρα. Στο βάθος διακρίνεται το γήπεδο του ΟΦΗ (Ιούλιος 2002)
Το νότιο πέταλο υπό κατασκευή (Ιούλιος 2002)
Γενική άποψη του εργοταξίου από τη δυτική εξέδρα. Στο βάθος διακρίνεται το γήπεδο του ΟΦΗ (Μάιος 2002)
Αποψη του εργοταξίου από τα βόρεια. Δεξιά διακρίνεται η δυτική εξέδρα (Μάιος 2002)
Το νότιο πέταλο υπό κατασκευή (Μάιος 2002)
Πανοραμική άποψη του Παγκρητίου και του Ηρακλείου από την ημιτελή δυτική εξέδρα
Η δυτική εξέδρα του Παγκρητίου (η πρώτη που κατασκευάστηκε)
Αποψη έξω από το στάδιο
Παγκρήτιο Στάδιο
Η πίσω πλευρά της δυτικής εξέδρας