Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Κλειστού της Νίκαιας που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
.
Τρισδιάστατη απεικόνιση του νέου κλειστού της Νίκαιας (άποψη από βόρεια)
Η κεντρική σάλα του κλειστού
Απεικόνιση του εσωτερικού του γυμναστηρίου
Το "Σπίτι της Αρσης Βαρών" στα παλιά λατομεία του λόφου Σελεπίτσαρι στη Νίκαια