Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες του Κλειστού της Νίκαιας που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του και παρουσιάζουν την πορεία κατασκευής του έργου.
Η κατάσταση του κλειστού μετά από δεκαοκτώ μήνες εργασιών
(Μάιος 2003)
Η κατάσταση του κλειστού μετά από δέκα μήνες εργασιών
(Σεπτέμβριος 2002)
.
Αποψη του κλειστού από τα βόρεια (Μάιος 2003)
Οι κερκίδες του κλειστού (Μάιος 2003)
Η κεντρική σάλα του κλειστού (Μάιος 2003)
Αποψη των έργων το Σεπτέμβρη του 2002. Διακρίνονται τα μεταλλικά κομμάτια της οροφής που είναι έτοιμα να τοποθετηθούν.
Αποψη του κλειστού από τα βόρεια με το λιμάνι του Πειραιά στο βάθος (Σεπτέμβριος 2002)