Τα σχέδια του νέου "Panathinaikos Arena" στον χώρο του υπάρχοντος γηπέδου της Λεωφόρου,
όπως παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2003 από τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό στην Πολιτεία.
Προοπτικό σχέδιο του νέου γηπέδου που θέλει να κτίσει ο Παναθηναϊκος. Οι 4 διώροφες εξέδρες θα είναι στεγασμένες, με χαρακτηριστικό στοιχείο τους 4 πυλώνες στις γωνίες.
Κατόψεις του γηπέδου ποδοσφαίρου (αριστερά) και του υπόγειου κλειστού μπάσκετ και βόλλεϊ (κάτω).
Τομή του κτιριακού συγκροτήματος από τα νότια (οδός Τσόχα). Διακρίνονται τα επίπεδα του ποδοσφαιρικού γηπέδου, της "πλατείας" με τα καταστήματα και τα εστιατόρια, καθώς και τα υπόγεια τμήματα με τα αποδυτήρια και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλλεϊ.
Κάτοψη της "πλατείας" που θα δημιουργηθεί κάτω από τον αγωνιστικό χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Έχει προβλεφθεί η δημιουργία εστιατορίων και καταστημάτων.