Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Σταδίου Καραϊσκάκη που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
Αυτό θα είναι το νέο Καραϊσκάκη (άποψη από νότο)
Τομή του νέου Καραϊσκάκη από το νότο
Εξωτερική όψη των κερκίδων του νέου γηπέδου
Εξωτερική όψη της δυτικής εξέδρας (επισήμων) με το βοηθητικό κτίριο
Κάτοψη του νέου γηπέδου και της γύρω περιοχής. Στα νότια φαίνεται ο νέος σταθμός του ΗΣΑΠ (γαλάζιο).
Εσωτερική άποψη του νέου Καραϊσκάκη (δυτική εξέδρα)
Αποψη του νέου Καραϊσκάκη από τα νότια με την ειδική ράμπα που θα το συνδέει με το σταθμό του ΗΣΑΠ
Γενική άποψη του νέου Καραϊσκάκη από το χώρο του parking