Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Κλειστού του Γαλατσίου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
.
Απεικόνιση του νέου κλειστού στο Γαλάτσι (αριστερά τα δύο προπονητήρια)
Η παλαιότερη μακέτα με τις αντένες, οι οποίες τελικά αφαιρέθηκαν από τα τελικά σχέδια
Απεικόνιση του εσωτερικού του γηπέδου