Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Κλειστού του Φαλήρου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
.
Τρισδιάστατη απεικόνιση του νέου κλειστού του Φαλήρου (άποψη από τα δυτικά)
Απεικόνιση του κλειστού από τα βορειο-δυτικά, πάνω από την Εσπλανάδα
Προοπτικό σχέδιο του νέου κλειστού