Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες του Κλειστού του Φαλήρου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του κατά την κατασκευή του έργου.
Η κατάσταση του κλειστού μετά από εικοσιένα μήνες εργασιών
(Μάρτιος 2004)
Η κατάσταση του κλειστού μετά από δεκατρείς μήνες εργασιών
(Ιούλιος 2003)
.
Το νέο Κλειστό του Φαλήρου από τα νότια (Μάρτιος 2004)
Το νέο Κλειστό του Φαλήρου από τα δυτικά (Μάρτιος 2004)
Το νέο Κλειστό του Φαλήρου από τα βορειο-δυτικά (Ιούλιος 2003)