Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Κλειστού του Ηρακλείου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
Η μακέτα του νέου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου
Η μακέτα του νέου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου
Η μακέτα του νέου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου
Η μακέτα του νέου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου
Η μακέτα του νέου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου
Η μακέτα του νέου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου