Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες του κλειστού που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του και παρουσιάζουν την πορεία κατασκευής του έργου.
Η κατάσταση του Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου τον Φεβρουάριο του 2006
Η κατάσταση του Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου τον Ιούλιο του 2004
Αποψη από τα ανατολικά - αριστερά η κυρίως σάλα και δεξιά το βοηθητικό γυμναστήριο (Φεβρουάριος 2006)
Το εσωτερικό του νέου Κλειστού του Ηρακλείου (Φεβρουάριος 2006)
Το νέο Κλειστό του Ηρακλείου από τα νοτιο-δυτικά (Φεβρουάριος 2006)
Αποψη από τα ανατολικά - αριστερά η κυρίως σάλα και δεξιά το βοηθητικό γυμναστήριο (Ιούλιος 2004)