Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Κλειστού Ανω Λιοσίων που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
.
Τρισδιάστατη απεικόνιση του νέου κλειστού των Ανω Λιοσίων
Αυτό θα είναι το εσωτερικό του νέου κλειστού στα Ανω Λιόσια
Το νέο κλειστό των Ανω Λιοσίων με τον περιβάλλοντα χώρο του